TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC ĐẦU GHI AVTECH TREO LOGO VÀ ĐỔI IP

Thứ tư, 10/05/2017, 15:40 GMT+7
Lượt xem :23308

Thời gian vừa qua, Quý khách hàng sử dụng đầu ghi của AVTECH gặp trường hợp treo logo và đổi ip, Đội ngũ kỹ thuật của Sóng Nhạc hướng dẫn nâng cấp phần mềm để xử lý trường hợp đầu ghi treo logo và đổi ip 

 

>>> Link Google Drive dự phòng: Download

 

BẢNG HƯỚNG DẪN XỨ LÝ ĐẦU GHI BỊ LỖI TREO LOGO & ĐỐI IP

* Mẹo nhỏ để tìm sản phẩm nhanh nhất A/C bấm Ctr + F sau đó nhập mã sản phẩm cần tìm vào ô tìm kiếm.

STT

MODEL

HƯỚNG DẪN

 XỬ LÝ

F/W PHỤC HỒI

F/W HOÀN CHỈNH

CHÂN PIN RESET

ĐẦU GHI DVR ANALOG

1

KPD674Z

ĐỔI IP

TREO LOGO 

 

KPD674Z_T698_0420.zip

TP5&TP6

2

KPD674ZA

 

KPD674ZA_T698_0420.zip

TP5&TP6

3

KPD674ZB

 

KPD674ZB_S830_0420.zip

TP5&TP6

4

KPD677Z

 

KPD677_T103.zip

TP5&TP6

5

KPD677ZA

 

KPD677ZA_T103.zip

TP5&TP6

6

KPD677ZB

 

KPD677ZB_S755_0420.zip

TP5&TP6

7

KPD677H

 

KPD677H_S755_0420.zip

TP5&TP6

8

KPD677ZPV

 

KPD677ZPV_S755_0420.zip

TP5&TP6

9

KPD679Z

 

KPD679Z_T181.zip

TP5&TP6

10

KPD679ZA

 

KPD679ZA_T181.zip

TP5&TP6

11

KPD679ZB

 

KPD679ZB_S838_0420.zip

TP5&TP6

12

KPD679H

 

KPD679H_S838_0420.zip

TP5&TP6

13

KPD679PV

 

KPD679PV_S838_0420.zip

TP5&TP6

14

AVC792ZC

 

AVC792ZC_T046_0420.zip

TP5&TP6

15

AVC792PV

 

AVC792ZPV_T046_0420.zip

TP5&TP6

16

AVC793Z

 

AVC793Z_T698_0420.zip

TP5&TP6

17

AVC793ZC

 

AVC793ZC_T046_0420.zip

TP5&TP6

18

AVC794Z

 

AVC794Z_T698_0420.zip

TP5&TP6

19

AVC794ZB

 

AVC794ZB_S830_0420.zip

TP5&TP6

20

AVC794ZC

 

AVC794ZC_T046_0420.zip

TP5&TP6

21

AVC796ZA

 

AVC796A_T103.zip

TP5&TP6

22

AVC796ZB

 

AVC796ZB_S755_0420.zip

TP5&TP6

23

AVC796H

 

AVC796H_S755_0420.zip

TP5&TP6

24

AVC796PV

 

AVC796ZPV_S755_0420.zip

TP5&TP6

25

AVC798ZA

 

AVC798A_T181.zip

TP5&TP6

26

AVC798ZB

 

AVC798ZB_S838_0420.zip

TP5&TP6

27

AVC798H

 

AVC798H_S838_0420.zip

TP5&TP6

28

AVC798PV

 

AVC798PV_S838_0420.zip

TP5&TP6

29

AVC799ZB

 

AVC799B_S838_0420.zip

TP5&TP6

30

AVD744Z

 

AVD744Z_T698_0420.zip

TP5&TP6

31

AVD744ZB

 

AVD744ZB_S830_0420.zip

TP5&TP6

32

AVD744ZC

 

AVD744ZC_T046_0420.zip

TP5&TP6

33

AVD746ZB

 

AVD746B_S755_0420.zip

TP5&TP6

34

AVD748ZB

 

AVD748B_S838_0420.zip

TP5&TP6

35

AVC704H

TREO LOGO

 (960H)

 

AVC704H_T193.zip

TP2&TP3

36

AVC792D

 

AVC792D-T193.zip

TP2&TP3

37

AVC792HA

 

AVC792HA-T193.zip

TP2&TP3

38

AVC792H

 

AVC792H_T046_0420.zip

TP2&TP3

39

KPD677HA

 

KPD677HA-S975.zip

TP4&TP5

40

AVC706H

 

AVC706H_S975.zip

TP4&TP5

41

AVC796HA

 

AVC796HA-S975.zip

TP4&TP5

42

AVC700Z

 

AVC700-U268.zip

TP4&TP5

43

AVC708H

 

AVC708H-U268.zip

TP4&TP5

44

KPD679HA

 

KPD679HA-U268.zip

TP4&TP5

45

KPD679HAEZ

 

KPD679HAZE-U268.zip

TP4&TP5

46

AVC798HA

 

AVC798HA-U268.zip

TP4&TP5

ĐẦU GHI DVR HDCCTV _TVI

1

DG1004

TREO LOGO

DG1004_full_usb_0331.zip

DG1004_1045.zip

TP7&TP8

2

AVT204

AVT204_205_full_usb_0331.zip

AVT204_1051.zip

TP7&TP8

3

AVZ203

AVZ203_full_usb_0331.zip

AVZ203_1045.zip

TP7&TP8

4

AVZ207

AVZ207_full_usb_0331.zip

AVZ207_1038.zip

TP4&TP5

14

DG1007

DG1007_full_usb_0331.zip

DG1007_1038.zip

TP4&TP5

5

DG1015

DG1015_full_usb_0331.zip

DG1015_1030.zip

TP4&TP5

6

AVT208

AVT208_full_usb_0331.zip

AVT208_1038.zip

TP4&TP5

7

AVZ217

AVZ217_full_usb_0331.zip

AVZ217_1030.zip

TP4&TP5

8

AVT216

AVT216_full_usb_0331.zip

AVT216_1030.zip

TP4&TP5

9

AVZ308

TREO LOGO

AVZ308_usb_full_0405.zip

AVZ308_1015.zip

HT1&HT2

10

AVZ404

AVZ404_usb_full_0405.zip

AVZ404_1016.zip

HT1&HT2

11

DGD1308

DGD1308_usb_full_0405.zip

DGD1308_1015.zip

HT1&HT2

12

DGD2404

DGD2404_usb_full_0405.zip

DGD2404_1016.zip

HT1&HT2

13

DGD1316

DGD1316_full_image_0413.zip

DGD1316_1012.zip

HT1&HT2

14

AVZ316

AVZ316_full_image_0413.zip

AVZ316_1012.zip

HT1&HT2

ĐẦU GHI NVR

1

AVH0401

PHỤC HỒI

AVH0401_full_usb_0406.zip

AVH0401_1020.zip

TP5&TP6

2

AVH0801

AVH0801_full_usb_0406.zip

AVH0801_1020.zip

TP5&TP6

5

AVH306

AVH306_full_usb_0406.zip

AVH306_1031.zip

TP5&TP6

6

AVH308EA

AVH308EA_full_usb_0331.zip

AVH308EA_1012.zip

TP5&TP6

11

AVH408P

AVH408P_full_usb_0331.zip

AVH408_1012.zip

TP5&TP6

7

AVH312

AVH312_full_usb_0406.zip

AVH312CH_1027.zip

TP5&TP6

8

AVH315

AVH315_full_usb_0331.zip

AVH315_1020.zip

TP5&TP6

9

AVH316

AVH316_full_usb_0331.zip

AVH316_1020.zip

TP5&TP6

10

AVH317

AVH317_full_usb_0331.zip

AVH317_1020.zip

TP5&TP6

13

AVH516A

AVH516A_full_usb_0331.zip

AVH516_1024.zip

TP45&TP46

 

 >>> Link Google Drive dự phòng: Download

Người viết : thinhnd

Công nghệ khác

 
HOTLINE
028.3838.5678
  • zalo
  • skype